Venska golenja razjeda

Venska golenja razjeda

VGR nastane zaradi propada tkiva, ki je posredno povezano s povečanim pritiskom v povrhnjih in/ali globokih venah spodnjih udov, neposredno pa s kroničnim vnetjem in hipoksijo tkiva.

Epidemiologija

70% razjed spodnjih udov je venskega oziroma vensko-limfnega izvora. Razširjenost zaceljenih in prisotnih VGR je okrog 1%. S starostjo se ta odstotek poveča na okrog 3%, ko postanejo pogostejše arterijo-venske oblike.
50% VGR se zaceli ob ustreznem zdravljenju v 4-6 mesecih, 8% pa je prisotnih še po petih letih.

Etiologija

VGR je zadnji stadij kroničnega venskega popuščanja (KVP). Nastane zaradi strukturnih in funkcijskih sprememb na venah spodnjih udov s posledično vensko hipertenzijo.

Ta privede do obratnega toka krvi v povrhnjem venskem sistemu. Retrogradno se povečata pritisk in prepustnost kapilar. Zaradi prehajanja tekočine, beljakovin in vnetnih celic nastanejo edem, vnetje in hipoksija tkiva s posledično razjedo.

Diagnostični postopki

Anamneza:

 • trajanje oziroma ponovitve golenje razjede,
 • dosedanje zdravljenje razjede in varic s poudarkom na kompresiji
 • simptomi ( težke noge, krči, bolečine…)
 • dosedanje bolezni (GVT, tromboflebitis, pljučna embolija, sladkorna bolezen,bolezni srca, periferna arterijska okluzivna bolezen – PAB, arterijska hipertenzija,erizipel, poškodbe, sistemske bolezni veziva…)
 • porodi
 • poklic (prisiljena drža)
 • zdravila (imunosupresivi!)
 • alergije
 • KVP in druge bolezni v družini
 • socialna anamneza (živijo sami, z družino, v domu starejših občanov)
 • pomičnost (s palico, s hojico)

Diferencialna diagnoza golenje razjede:

 • arteriovenske (mešane) golenje razjede (ishemija: gleženjski indeks –GI med 0,4 – 0,9; kritična ishemija: GI pod 0,4)
 • arterijske razjede
 • druge razjede (sladkorna bolezen, infekti, vaskulitisi, ledvično odpovedovanje,avtoimunske bolezni, neoplazme…)