O Društvu

Nagovor predsednice

Spoštovani,

v veliko veselje mi je, da Vas lahko pozdravim na prenovljenih spletnih straneh Društva za oskrbo ran. Namenjena je članom društva, bodočim članom ter dijakom in študentom, ki dopolnjujejo svoje znanje o obravnavi pacientov z ranami. To je široko področje, ki se nenehno razvija  zato bomo spletne strani  dopolnjevali in dograjevali ter ponudili tudi videoposnetke različnih  učnih delavnic.

Prizadevamo si za vzpostavitev sodelovanja zdravstvenih strokovnjakov vseh profilov in poenotenje smernic  za kakovostno delo. Pomembna priložnost je vsakoletno strokovno srečanje za izmenjavo  informacij o novostih pri zdravljenju in oskrbi ran ter izmenjavi  izkušenj, pobud.

Dobrodošli v naši družbi!

Poslanstvo

Poslanstvo društva za oskrbo ran je postati vodilno strokovno in pedagoško društvo pri oskrbi ran. To vključuje poenotenje smernic, mednarodno primerljiv razvoj strokovnega področja zdravljenja in oskrbe ran, uvajanje novih načinov zdravljenja in oskrbe ter posredovanje znanja strokovni in laični javnosti.

Cilji Dors-a

  • Organiziranje strokovnih izobraževanj s področja zdravljenja in oskrbe ran
  • Obveščanje strokovne javnosti o vseh novostih na področju zdravljenja in oskrbe ran
  • Obveščanje laične javnosti o novostih na področju preventive, zdravljenja in oskrbe ran
  • Skrb za poenoteno dokumentiranje na področju zdravljenja in oskrbe ran
  • Pripravljanje enotne metodologije na raziskovalnem področju oskrbe ran
  • Sodelovanje z ministrstvom za zdravje, zavodom za zdravstveno zavarovanje
  • Sodelovanje z organizacijami na področju oskrbe ran v Sloveniji
  • Sodelovanje in povezovanje z drugimi sorodnimi društvi doma in v tujini

Vodstvo  za obdobje 2023-2027

 

Predsednica 

Nataša Čermelj

 

PodpresednicaTanja Planinšek Ručigaj
BlagajničarkaMaja Vrhovnik
Člani upravnega odboraLjubiša Pađen,

Kristina Rakuša Krašovec

Ema Plut

Hubert Tomaž  Terseglav Tomažin

Nataša Koser

Katarina Urbanc Munda

Darja Hoheger,

Nisveta Smajić,

Tatjana Sulič,

Katarina Šmuc Berger,

Nataša Maksin

Anita Jelen

Nadzorni odbor Vanja Vilar -predsednica

Justina Somrak

Dragana Pejnović

Disciplinska komisija

 

 

 

Mednarodna delegatka za EWMA

 

 

Častne članice

Frančiška Pinoza -predsednica

Mojca Bajec

Slavica Popovič

 

 

 

Kristina Marija Poljšak

 

 

Branka Kokalj,

Oti Mertelj in

Dragica Jošar