O Društvu

Nagovor predsednice

Spoštovani,

v veliko veselje mi je, da Vas lahko pozdravim na prenovljenih spletnih straneh Društva za oskrbo ran. Namenjena je članom društva, bodočim članom ter dijakom in študentom, ki dopolnjujejo svoje znanje o obravnavi pacientov z ranami. To je široko področje, ki se nenehno razvija  zato bomo spletne strani  dopolnjevali in dograjevali ter ponudili tudi videoposnetke različnih  učnih delavnic.

Prizadevamo si za vzpostavitev sodelovanja zdravstvenih strokovnjakov vseh profilov in poenotenje smernic  za kakovostno delo. Pomembna priložnost je vsakoletno strokovno srečanje za izmenjavo  informacij o novostih pri zdravljenju in oskrbi ran ter izmenjavi  izkušenj, pobud.

Dobrodošli v naši družbi!

Poslanstvo

Poslanstvo društva za oskrbo ran je postati vodilno strokovno in pedagoško društvo pri oskrbi ran. To vključuje poenotenje smernic, mednarodno primerljiv razvoj strokovnega področja zdravljenja in oskrbe ran, uvajanje novih načinov zdravljenja in oskrbe ter posredovanje znanja strokovni in laični javnosti.

Cilji Dors-a

  • Organiziranje strokovnih izobraževanj s področja zdravljenja in oskrbe ran
  • Obveščanje strokovne javnosti o vseh novostih na področju zdravljenja in oskrbe ran
  • Obveščanje laične javnosti o novostih na področju preventive, zdravljenja in oskrbe ran
  • Skrb za poenoteno dokumentiranje na področju zdravljenja in oskrbe ran
  • Pripravljanje enotne metodologije na raziskovalnem področju oskrbe ran
  • Sodelovanje z ministrstvom za zdravje, zavodom za zdravstveno zavarovanje
  • Sodelovanje z organizacijami na področju oskrbe ran v Sloveniji
  • Sodelovanje in povezovanje z drugimi sorodnimi društvi doma in v tujini

Vodstvo

 

PredsednicaTanja Planinšek Ručigaj
PodpresednicaAnita Jelen
BlagajničarkaBranka Kokalj
Člani upravnega odboraVanja Vilar

Majda Gačnik

Frančiška Pinoza

Maja Vrhovnik

Ema Plut

Hubert Tomaž  Terseglav Tomažin

Igor Frangež

Biserka Lipovšek

Milanka  Markelić

Uroš Zafošnik

Nataša Koser

Nadzorni odborLucija Matič – predsednica

Otilija Mertelj

Justina Somrak

Disciplinska komisijaDragica Jošar – predsednica

Nataša Čermelj

Mojca Bajec