O društvu

O društvu DORS

slika - 2024-01-18T030726.860

Spoštovani,

v veliko veselje mi je, da Vas lahko pozdravim na prenovljenih spletnih straneh Društva za oskrbo ran. Namenjena je članom društva, bodočim članom ter dijakom in študentom, ki dopolnjujejo svoje znanje o obravnavi pacientov z ranami. To je široko področje, ki se nenehno razvija  zato bomo spletne strani  dopolnjevali in dograjevali ter ponudili tudi videoposnetke različnih  učnih delavnic.

Prizadevamo si za vzpostavitev sodelovanja zdravstvenih strokovnjakov vseh profilov in poenotenje smernic  za kakovostno delo. Pomembna priložnost je vsakoletno strokovno srečanje za izmenjavo  informacij o novostih pri zdravljenju in oskrbi ran ter izmenjavi  izkušenj, pobud.

Dobrodošli v naši družbi!

Predsednica: Nataša Čermelj

Naši cilji

  • Organiziranje strokovnih izobraževanj s področja zdravljenja in oskrbe ran
  • Obveščanje strokovne javnosti o vseh novostih na področju zdravljenja in oskrbe ran
  • Obveščanje laične javnosti o novostih na področju preventive, zdravljenja in oskrbe ran
  • Skrb za poenoteno dokumentiranje na področju zdravljenja in oskrbe ran
  • Pripravljanje enotne metodologije na raziskovalnem področju oskrbe ran
  • Sodelovanje z ministrstvom za zdravje, zavodom za zdravstveno zavarovanje
  • Sodelovanje z organizacijami na področju oskrbe ran v Sloveniji
  • Sodelovanje in povezovanje z drugimi sorodnimi društvi doma in v tujini

Naše poslanstvo

Poslanstvo društva za oskrbo ran je postati vodilno strokovno in pedagoško društvo pri oskrbi ran. To vključuje poenotenje smernic, mednarodno primerljiv razvoj strokovnega področja zdravljenja in oskrbe ran, uvajanje novih načinov zdravljenja in oskrbe ter posredovanje znanja strokovni in laični javnosti.

Vodstvo za obdobje 2023-2027

Predsednica: Nataša Čermelj
Podpredsednica: Tanja Planinšek Ručigaj
Blagajničarka: Maja Vrhovnik
Člani upravnega odbora: Ljubiša Pađen, Kristina Rakuša Krašovec, Ema Plut, Hubert Tomaž  Terseglav Tomažin, Nataša Koser, Katarina Urbanc Munda, Darja Hoheger, Nisveta Smajić, Tatjana Sulič, Katarina Šmuc Berger, Nataša Maksin, Anita Jelen
Nadzorni odbor: Vanja Vilar – predsednica, Justina Somrak, Dragana Pejnović
Disciplinska komisija: Frančiška Pinoza – predsednica, Mojca Bajec, Slavica Popovič
Mednarodna delegatka za EWMA: Kristina Marija Poljšak
Častne članice: Branka Kokalj, Oti Mertelj in Dragica Jošar