Maligna kožna rana

Maligna kožna rana

Definicija

Maligne kožne rane so posledica rasti primarnega tumorja, kožne metastaze ali proliferacije rakavih celic v kožne strukture podkožja in kože (Starace, Carpanese, Pampaloni et al., 2022). Z rastjo maligna kožna rana prizadene lokalne limfne in krvne žile, kar privede do slabše prekrvljenosti in posledično do mrtvine in odmrtja tkiva (Nasir, 2018). Maligne kožne rane se pojavijo pri pacientih z že napredovalo boleznijo (Cornish, 2019).

Na mestu nastanka maligne kožne rane se najprej pojavijo rdečina, zatrdlina in vročina prizadetega mesta (Starace et al., 2022). Lahko se razvijejo kjer koli na telesu. Razširjenost malignih kožnih ran pri pacientih z rakom je med 5 % in 10 %, pojavijo pa se v zadnjih šestih mesecih do enega leta življenja. Izmed vseh malignih kožnih ran jih je največ, in sicer 62 %, posledica raka dojke, 24 % raka glave in vratu, 6 % raka genitalij in hrbta ter 8 % vseh drugih (Cornish, 2019). Glede na to, da se življenjska doba pacientov z rakom podaljšuje in populacija stara s sodobnimi oblikami zdravljenja, pričakujemo, da se bo število pacientov z malignimi kožnimi ranami povečalo (Cornish, 2019). Število pacientov z malignimi kožnimi ranami sicer ni znano, saj nimamo registra pacientov s temi ranami.

Klinična slika

Maligna kožna rana je kraterju podobna razjeda z destruktivnim procesom ali raste kot cvetača nad površino kože – v tem primeru govorimo o proliferativnem procesu. Lahko je kombinacija obeh procesov (Starace et al., 2022). Za maligno kožno rano je značilna precej hitra proliferacija razjede, mrtvina in propadanje kože. Ti procesi pri pacientih povzročajo bolečino, krvavitev, čezmeren izloček in neprijeten vonj (Hu, Ligtenberg, Leventhal, Bunick, 2019) ter veliko trpljenja in stiske. Pomemben je holističen pristop z lajšanjem trpljenja (White in Kondasinghe, 2022).

Obvladovanje simptomov

Pri pacientih z maligno kožno rano je lahko prisotnih več simptomov hkrati. Študije so pokazale, da sta najbolj moteča simptoma bolečina in neprijeten vonj, kar poslabša kakovost življenja pacientov (Winardi, Irwan, 2019). Bolečina, neprijeten vonj in izloček močno pripomorejo k temu, da se pacienti osamijo, hkrati pa to vpliva na njihovo samopodobo in duševno počutje.

Bolečina in srbenje

Bolečina je pogost simptom pri pacientih z maligno kožno rano. Vzrokov za bolečino je več. Pomemben je holističen pristop in obravnava pacienta, da se ugotovi vzrok bolečine. Telesno bolečino neredko povzroča tumor, ki pritiska na druge telesne strukture in živčne končiče, pa tudi ponavljajoče se okužbe, preveza rane ali neustrezna obloga za rano (Cornish, 2019). Obravnava bolečine zahteva multidisciplinaren pristop. Srbenje nastane zaradi rasti tumorja, ki povzroča raztezanje kože, in ni občutljivo za antihistaminike (Tičar et al., 2022).

Neprijeten vonj

Neprijeten vonj je eden izmed najpogosteje spremljajočih simptomov pri maligni kožni rani. Pojavi se zaradi prisotnosti bakterij v rani, izločka in odmrlega tkiva. Neprijeten vonj povzroči izgubo teka, slabost, osamitev in depresijo. Zaradi neprijetnega vonja se svojci, družina in negovalno osebje manj časa zadržujejo pri pacientu. Pri oskrbi rane je pomembna ustrezna izbira tehnike čiščenja rane in oblog, ki zmanjšajo neprijeten vonj (Cornish, 2019).

Izloček

Povečanje izločka je povezano z razgradnjo tkiv in povečano prepustnostjo znotraj tumorja ali okužbe. Z nadzorom okužbe se zmanjša tudi količina izločka. Maligne kožne rane lahko proizvedejo do enega litra izločka na dan. Pomembna je ustrezna izbira oblog, ki vsebujejo srebro ali imajo dokazano antibakterijsko delovanje. Z ustrezno izbiro oblog preprečimo maceracijo in nadaljnjo poškodbo okolne kože ter razširitev rane. Pri malignih kožnih ranah s čezmernim izločkom je potrebna menjava oblog vsaj dvakrat na dan (Cornish, 2019).

Krvavitev

Čiščenje rane je nujno za odstranjevanje mrtvin in neprijetnega vonja, vendar je treba biti pri tem precej previden, saj maligne kožne rane hitro zakrvavijo. Tkivo maligne kožne rane je precej krhko in nagnjeno h krvavitvam (Woo, Sibbald, 2010). Izbira oblog in njihovo menjavanje ter odstranjevanje je ključnega pomena (Cornish, 2019). Maligna kožna rana lahko zakrvavi zaradi drugih vzrokov, npr. ko tumorsko tkivo vrašča oziroma prodre v eno od glavnih žil, lahko povzroči obilno krvavitev, ki je za pacienta življenjsko ogrožajoča (Brecelj, 2014).

Zdravljenje

Pred začetkom zdravljenja maligne kožne rane je treba najprej izvesti vso dostopno diagnostiko, da se ugotovi vrsta tumorja. Na voljo so citološka punkcija, histološka in kirurška biopsija, slikovna diagnostika, endoskopske ter laboratorijske preiskave (Brecelj, 2014). Zdravljenje maligne kožne rane zahteva multidisciplinaren pristop, pri čemer je treba upoštevati splošno stanje pacienta, stadij bolezni in stanje prehranjenosti. Maligne kožne rane lahko zdravimo kirurško, z obsevanjem in sistemsko s kemoterapijo ter kot kombinacijo teh zdravljenj (Brecelj, 2014).

Kadar zdravljenje maligne kožne rane ne gre po načrtu in kjer celjenje rane ne bo mogoče, so cilji usmerjeni predvsem v lajšanje simptomov, kot so bolečina, srbenje, neprijeten vonj, izloček in krvavitev (Cornish, 2019).

Zavedati se moramo, da je življenje z maligno kožno rano prepleteno s trpljenjem, zato naj bo obravnava pacientov s temi ranami usmerjena predvsem v lajšanje tegob. Prisluhnimo pacientu in upoštevajmo njegove želje.

Literatura

Starace, M., Carpanese, M. A., Pampaloni, F., Dika, E., Pileri, A., Rubino, D., Alessandrini, A., Zamagni, C., Baraldi, C., Misciali, C., Patrizi, A., Bianchi, T., Apalla, Z., Piraccini, B. M. 2022. Management of malignant cutaneous wounds in oncologic patients. Supportive Care in Cancer, 30 (9), 7615–7623. Dostopno na: https://doi.org/10.1007/s00520-022-07194-0 [12. februar 2024].

Winardi, A., Irwan, A. M. 2019. Topical treatment for controlling malignant wound odour. EWMA Journal. 2019; 20 (2): 7-17. Dostopno na: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=139417026&lang=sl&site=ehost-live [12. februar 2024].

Mariam Mohd Nasir. 2018. FUNGATING WOUNDS…WCET 2018: 22nd Biennial Congress; April 15-18, 2018; Kuala Lumpur, Malaysia. World Council of Enterostomal Therapists Journal, 38 (3), 49–50.

Cornish, L. 2019. Holistic management of malignant wounds in palliative patients. British Journal of Community Nursing, 24 (sup 9), S19–S23. Dostopno na: https://doi.org/10.12968/bjcn.2019.24.Sup9.S19 [12. februar 2024].

White, D., Kondasinghe, S. 2022. Managing a malignant wound in palliative care. Wound Practice & Research, 30 (3), 150–157. Dostopno na: https://doi.org/10.33235/wpr.30.3.150-157 [12. februar 2024].

Hu, J. K., Ligtenberg, K. G., Leventhal, J., Bunick, C. G. 2019. Successful management of malodor from fungating tumors using crushed metronidazole tablets. JAAD Case Rep., 2019 Dec 24; 6 (1): 26–29. doi: 10.1016/j.jdcr.2019.10.025. PMID: 31909133; PMCID: PMC6938872.

Brecelj, E. 2014. Maligne kožne rane – nastanek in zdravljenje. Timski pristop pri preprečevanju in zdravljenju kroničnih ran. Ljubljana: Društvo za oskrbo ran Slovenije.

Woo, K. Y., Sibbald, R. G. 2010. Local wound care for malignant and Palliative Wounds. Adv skin wound care, 23, str. 417–28.

Tičar, Z., et al. 2022. Standardni postopki oskrbe akutne in kronične rane. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.