• Domov
  • Novice
  • Program in zloženka »ČAS« V RANI !?, Portorož, 15. in 16. 3. 2024

Program in zloženka »ČAS« V RANI !?, Portorož, 15. in 16. 3. 2024

12. marec 2024

PROGRAM

Petek, 15. 3. 2024

8.00 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.10 Uvodne besede:
Nataša Čermelj, dipl. m .s., predsednica Društva za oskrbo ran Slovenije (DORS)
9.10 – 9.20 Kviz

I. SKLOP 
moderatorici: Nataša Čermelj, dipl. m. s.; prim. doc. dr.
Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., višja svetnica

9.20 – 9.50 PLENARNO PREDAVANJE RAZVOJ PODROČJA OSKRBE RAN
dr. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
9.50 – 10.10 TIME(RS) IN RAN
prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., višja svetnica
10.10 – 10.30 ZAKAJ JE POMEMBNA SKRB ZA OKOLICO RANE
Katarina Šmuc Berger, dr. med.
10.30 – 10.40 Razprava
10.40 – 11.10 ODMOR

II. SKLOP
moderatorici: Nataša Koser, mag. zdr. nege,
Justina Somrak, viš. med. ses.

11.10 – 11.30 DOSTOPNOST PALIATIVNE OSKRBE
Marjana Bernot, dipl. m. s., univ. dipl. org.
11.30 – 11.50 MALIGNA RANA, OSKRBA PO PRISTOPU HOPES
Andreja Klinc, dipl. m. s., ET, Martina Goličnik, dipl. m. s., ET
11.50 – 12.10 KAJ PA, KO ZA PACIENTA SKRBIJO SVOJCI IN JE ČEVELJ MOKER?
Staša Rojten, dipl. m. s.
12.10 – 12.20 E – VIGILANCA
Polona Mežan, dipl. ekon., Julijan Stropnik, dipl. lab. biomed.
12.20 – 12.45 Razprava
12.45 – 14.00 SKUPNO KOSILO (Grand Hotel Bernardin)

UČNE DELAVNICE IZMENJAJE (6 skupin – 45 minut / učno delavnico)
Koordinatorice: Ema Plut, Nataša Maksin, Tatjana Sulič, Katarina Urbanc Munda, Nataša Koser, Frančiška Pinoza

14.00 – 14.45 UPORABA SODOBNIH ADJUVANTNIH OBLOG NA KLINIČNEM ODDELKU ZA KIRURŠKE OKUŽBE
Ajdin Ališić dipl. zn., Maja Uran Vrabič, dipl. m. s., ET
14.45 – 15.30 UPORABA RAZBREMENILNIH PRIPOMOČKOV PRI PREVENTIVI POŠKODBE ZARADI PRITISKA (PZP)
Hubert Terseglav, dipl. zn., ET
15.30 – 16.15 ERGONOMSKI NAČIN DELA IN FIZIČNE OBREMENITVE PRI OSKRBI PACIENTA
Mihael Juvan, mag. fiziot., Fabio Valenti, mag. fiziot.
16.15 – 16.30 ODMOR
16.30 – 17.15 OCENA RANE
Katarina Šmuc Berger, dr. med.
prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., višja svetnica
17.15 – 18.00 ČIŠČENJE KRONIČNE RANE
Anita Jelar, dipl. bab., mag. zdrav. – soc. ved, ET
Irena Špela Cvetežar, mag. zdr. nege, ET
18.00 – 18.45 RANE SKOZI OBJEKTIV:NEKOČ IN DANES
Vanja Vilar, viš. med .ses., dipl. ekon., ET
19.00 OBČNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA ZA OSKRBO RAN SLOVENIJE
20.00 SKUPNA VEČERJA (Grand Hotel Bernardin)

Sobota, 16. 3. 2024

8.00 – 9.00 Registracija udeležencev

III. SKLOP moderatorja: Hubert Terseglav, dipl. zn., ET, Ema Plut, zdrav. teh

9.00 – 10.00 TARNATI ALI NE TARNATI
Damjana Šmid, prof. soc. ped.
10.00 – 10.20 AKUTNA KIRURŠKA RANA – KAJ VEMO?
Slavica Popović, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved
10.20 – 10.40 RANE V PODROČJU OČESA
Joži Rebolj, dipl. m. s.
10.40 – 10.50 Razprava
10.50 – 11.20 ODMOR

IV. SKLOP
moderatorja: doc. dr. (Združ. kralj. V. Britanije in Severne Irske)
Ljubiša Pađen, dipl. zn., mag. zdr. nege, Nisveta Smajić, mag. vzg. in menedž.v zdr.

11.20 – 11.40 AMPUTACIJA SPODNJEGA UDA – ZAČETEK KONCA?
Slađana Đokić, dipl. m. s.
11.40 – 12.00 SPREMLJANJE KAZALNIKA KAKOVOSTI POŠKODBE ZARADI PRITISKA (PZP) NA ODDELKU ZA INTENZIVNO TERAPIJO
Sabina Simonič, dipl. m. s., mag. vzg. in menedž. v zdr., ET
Mija Vahčič, dipl. m. s., mag. vzg. in menedž.v zdr.
12.00 – 12.20 UPORABA TERAPIJE Z NEGATIVNIM TLAKOM V VSAKDANJI PRAKSI
Iza Korpar, dr. med., Lea Janežič, dr. med.
12.20 – 12.30 NOVOSTI PRI DRUŠTVU ZA OSKRBO RAN SLOVENIJE
Nataša Čermelj, dipl. m. s.
12.30 – 12.50 Razprava
12.50 – 13.15 Zaključni kviz
13.15 – 13.30 Zaključek strokovnega srečanja s podelitvijo potrdil udeležencem