Venska golenja razjeda

VGR nastane zaradi propada tkiva, ki je posredno povezano s povečanim pritiskom v povrhnjih in/ali globokih venah spodnjih udov, neposredno pa s kroničnim vnetjem in hipoksijo tkiva.

Epidemiologija

70% razjed spodnjih udov je venskega oziroma vensko-limfnega izvora. Razširjenost zaceljenih in prisotnih VGR je okrog 1%. S starostjo se ta odstotek poveča na okrog 3%, ko postanejo pogostejše arterijo-venske oblike.

50% VGR se zaceli ob ustreznem zdravljenju v 4-6 mesecih, 8% pa je prisotnih še po petih letih.

VGR je zadnji stadij kroničnega venskega popuščanja (KVP). Nastane zaradi strukturnih in funkcijskih sprememb na venah spodnjih udov s posledično vensko hipertenzijo.

Ta privede do obratnega toka krvi v povrhnjem venskem sistemu. Retrogradno se povečata pritisk in prepustnost kapilar. Zaradi prehajanja tekočine, beljakovin in vnetnih celic nastanejo edem, vnetje in hipoksija tkiva s posledično razjedo.

Anamneza:

 • trajanje oziroma ponovitve golenje razjede,
 • dosedanje zdravljenje razjede in varic s poudarkom na kompresiji
 • simptomi ( težke noge, krči, bolečine…)
 • dosedanje bolezni (GVT, tromboflebitis, pljučna embolija, sladkorna bolezen,
  bolezni srca, periferna arterijska okluzivna bolezen – PAB, arterijska hipertenzija,
  erizipel, poškodbe, sistemske bolezni veziva…)
 • porodi
 • poklic (prisiljena drža)
 • zdravila (imunosupresivi!)
 • alergije
 • KVP in druge bolezni v družini
 • socialna anamneza (živijo sami, z družino, v domu starejših občanov)
 • pomičnost (s palico, s hojico)

Diferencialna diagnoza golenje razjede:

 • arteriovenske (mešane) golenje razjede (ishemija: gleženjski indeks –
  GI med 0,4 – 0,9; kritična ishemija: GI pod 0,4)
 • arterijske razjede
 • druge razjede (sladkorna bolezen, infekti, vaskulitisi, ledvično odpovedovanje,
  avtoimunske bolezni, neoplazme…)

1) Lokalni status

Lokalni status razjede:

 • lokalizacija, število, velikost in globina (pomagamo si s centimetrskim trakom, prozornimi folijami in alkoholnim pisalom, fotografijami in ročno ali računalniško planimetrijo)
 • dno (črne mrtvine so znak arterijske, mešane razjede ali vaskulitisa, rumene fibrinske obloge vidimo običajno pri venski razjedi, rdeče granulacije ali rožnato epitelijsko tkivo vidimo tekom dobrega celjenja razjede; razpredelnica 1)
 • izloček (majhen, zmeren, obilen; 1,2,3; Tabela 1.)
Razpredelnica 1. Ocena dna razjede, povzeto po V. Falangi. BARVAIZLOČEK
granulacijefibrinmrtvina
A 100 %1 Majhen ( preveze 1x/teden)
B 50 – 100 %+2 Zmeren (preveze 2-3x/teden)
C 50%+3 Obilen ( preveze vsak dan)
D +/-++

Ocenimo:

 • barvo in izloček razjede
 • rob razjede (maceriran, obložen s kalusom…)
 • vonj
 • okolno kožo (pordela, macerirana, suha…).

Dermatološki status:

Prisotnost pretibialnih edemov, varice, eritem, hipopigmentacije in/ali hiperpigmentacije kože, bele atrofije, lipodermatoskleroza, hiperkeratoze…

2) Splošni status

Pri splošnem statusu moramo biti pozorni na stopalne loke, stopalne pulze, gibljivost v gležnju, barvo in temperaturo prstov, arterijski pritisk…

Preiskave:

 • izmerimo perfuzijske pritiske na perifernih arterijah udov. Izračunamo GI, ki je edini zanesljivi pokazatelj prekrvavitve na nogah.
 • Ocenimo delovanje safeno-femoralnega ustja.
 • Temeljne laboratorijske preiskave po presoji zdravnika (KKS, Fe, KS, CRP, proteini)
 • Bris na patogene bakterije pri sumu na bakterijsko vnetje VGR, kadar so prisotni lokalni in /ali sistemski znaki vnetja
 • Barvni ultrazvok (Duplex) za opredelitev globokega venskega sistema, prebodnih ven in debelnih ustij po presoji zdravnika
 • Histološka preiskava tkiva pri sumu na neoplazije, vaskulitis

Lokalno zdravljenje venske golenje razjede po konceptu TIME

S pripravo dna razjede odstranimo vzroke za slabo celjenje in vzpodbujamo procese, ki celjenje razjede pospešujejo.

Namestimo oblogo, glede na vrsto dna rane in količino izločka.

Lokalno zdravljenje okolne kože

Okolna koža ne sme biti ne presuha, ne premokra. Maceracijo okolne kože in robov VGR preprečimo:

 • s primerno izbiro obloge
 • z ustrezno pogosto menjavo
 • s primerno zaščito okolice ( nealkoholni pripravki v obliki sprejev, ki tvorijo film in emulzije O/V).

Kompresijsko zdravljenje

Kompresija je izvajanje pritiskov na spodnji ud s kompresijskimi pripomočki z namenom povečati venski in/ali limfni pretok in zmanjšati edem uda. Je nujni del zdravljenja VGR ob upoštevanju kontraindikacij.

Zdravila

 • flavonoidi izboljšajo tonus ven in limfnih žil, zmanjšajo prepustnost kapilar in vnetje
 • pentoksifilini za mešane golenje razjede
 • železovi preparati pri zmanjšanih serumskih vrednostih železa
 • analgetiki za lajšanje bolečin
 • sistemski antibiotiki pri bakterijskem vnetju VGR s sistemskimi znaki vnetja in/ali lokalnimi znaki vnetja, ki se niso odzvali na dvotedensko zdravljenje s sodobnimi oblogami, najbolje po antibiogramu.
 • analgetiki po potrebi

Dodatni postopki zdravljenja VGR

 • polarizirana svetloba (Bioptron)
 • nizkofrekvenčna laserska terapija (LLLT)
 • zdravljenje z lokalnim negativnim pritiskom
 • zdravljenje napajalnih varic s skleroterapijo
 • kirurško zdravljenje insuficientnih ven
 • kožni presadki
 • kožni nadomestki
 • trombocitni rastni faktorji
 • hiperbarična komora
 • lokalni kisik pod povečanim tlakom.

Povzeto po: DORS:  PRIPOROČILA ZA SODOBNO ZDRAVLJENJE IN PREVENTIVO VENSKE GOLENJE RAZJEDE

Asist.mag. Nada Kecelj-Leskovec, dr.med.

Asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med. ; Ljubljana, 2008