Maligna rana

Maligne kožne rane (MKR) so opredeljene kot infiltracija tumorja ali metastaze v  kožo in lahko zajamejo dovodne krvne in limfne žile ter se razvijejo kjerkoli na telesu. (EONS, 2015)

Maligne rane so neposredno povezane z rakavo boleznijo. Razvijejo se pri nezdravljenih, lokalno

napredovalih rakih ali pri ponovitvi bolezni. Pojavijo se pri 5 – 10% pacientov, ko rakave celice

rastejo ali vdrejo v lokalno ožilje zaradi česar je prizadeta prekrvavitev . Posledično je torej slabša

preskrbljenost s kisikom, slabša dostopnost hranil in slabše odstranjevanje metabolnih produktov.

Rastejo nad nivojem kože kot goba (proliferativna rast)ali izgledajo kot razjede z globokimi kraterji in dvignjenimi robovi. MKR je kombinacija novega žilja, mrtvin in vnetja, ki vodijo v bolečino, krvavitev, vonj, veliko izločka iz rane in okužbo.  Lahko povzročijo spremenjeno telesno podobo, zadrego in nemoč.

Citološka punkcija, histološka ali kirurška biopsija so metode, ki potrdijo vrsto celic čeprav so znaki o bolezni  večinoma evidentni.

je odvisno od lokacije bolezni  in vrste raka, koliko tkiva zajema in če  gre za primarni tumor oz. metastazo. Načini zdravljenja:

 • kirurško: za odstranitev ali zmanjševanje tumorja. Ne pride v poštev, če je prisotna okužba ali obstaja nevarnost nekontrolirane krvavitve.
 • kemoterapija: uporaba za zmanjševanje tumorja, če obstaja ustrezno zdravilo, ki bo delovalo.
 • obsevanje: za zmanjševanje tumorja in za zmanjševanje izcedka, krvavitve iz rane ali bolečin.
 • hormonsko: za zdravljenje hormonsko odvisnih tumorjev.

V primerih, ko ne moremo pozdraviti maligne bolezni ali rane,  se osredotočimo na zmanjševanje bolečine, neprijetnega vonja, izcedka in drugih težav  rane.

Zajema prevezo rane in obvladovanje spremljajočih simptomov.

Oceno paliativne kronične rane ali napredovale maligne rane poimenujemo s kraticami SPECIAL (Chrisman 2010):

 • S – stabilizing the wound (stabilizirati rano),
 • P – prevent new wounds (preprečiti pojav novih ran),
 • E – eliminate odour (odpraviti neprijeten vonj),
 • C – control pain (nadzor nad bolečino),
 • I – infection prophylaxis (preprečiti okužbo),
 • A – advanced absorbent wound drassings (uporaba oblog za rane, ki močno vpijajo),
 • L – lessen dressing changes (zmanjšati število prevez).

Za oskrbo rane uporabljamo obloge, ki omogočajo pacientu kar največ udobja, daljši čas  namestitve, lepši izgled, neodvisnost. Velikokrat  uporabimo poliuretanske pene, obloge z ogljem ali obloge s  proti mikrobnimi sestavinami.

Če rana ne kaže znakov napredovanja po 2 – 4 tednih oskrbe rane, je potrebno ponovno proučiti zastavljene cilje. Na podlagi analize oziroma vrednotenja dela in izidov oskrbe rane, še posebno takrat, ko ne pričakujemo zacelitve rane, multidisciplinarni tim sprejme odločitev o spremembi le teh. Pri odločitvi sodelujejo tudi pacient ter njegovi svojci. (Chrisman 2010).

lokalna_oskrba_obvladovanje_simptomov

Chrisman CA (2010). Care of chronic wounds in palliative care and end of life patients. International wound journal; 7(4): 214-34.

EONS, 2015. EONS recommendations for the care of patients with malignant fungating wounds, first edition. London: European Oncology Nursing Society.